Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
http://bip.ugwisniewo.pl

Statystyki

Dane główne 234167
Organy: Rada Gminy 94083
Organy: Wójt 85334
Osoby: 62236
Rejestr zmian 32306
Statystyka 19600
Stanowiska 16535
Dane główne 7640
Redakcja biuletynu 6064
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 5735
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 5707
Jednostki podległe: Oświata 5256
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 5218
Oferty inwestycyjne: Strefa gospodarcza"7" 4731
Komunikaty: Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przydomowych oczyszczalni 4597
Przetargi: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 4556
Komunikaty: Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4503
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4439
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 4277
Przetargi: Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich... 4267
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4263
Komunikaty: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT 4184
Przetargi: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo 4180
Przetargi: Przebudowa chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne,... 4172
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO 4145
Komunikaty: Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą 4043
Komunikaty: Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi do... 3931
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie 3925
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3909
Przetargi: WÓJT GMINY WIŚNIEWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 3883
Komunikaty: Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego... 3842
Przetargi: Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka,... 3492
Komunikaty: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08 3469
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3397
Jednostki podległe: Instytucje kultury 3329
Komunikaty: Komunikat Wójta Gminy Wiśniewo 3312
Komunikaty: OGŁOSZENIE 3184
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3182
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 3130
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3129
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2963
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 2925
Komunikaty: O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań... 2895
Przetargi: Wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu gminy Wiśniewo 2880
Przetargi: Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej... 2846
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 2845
Aktualności: Kalendarz imprez sportowych LZS w Gminie Wisniewo w 2005 roku 2826
Zakładki: Skrzynka Podawcza 2809
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach 2794