Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
http://bip.ugwisniewo.pl

Statystyki

Dane główne 250450
Organy: Rada Gminy 100437
Organy: Wójt 92475
Osoby: 62236
Rejestr zmian 36944
Statystyka 21330
Stanowiska 17089
Dane główne 7640
Redakcja biuletynu 6240
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 5958
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 5876
Jednostki podległe: Oświata 5362
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 5348
Oferty inwestycyjne: Strefa gospodarcza"7" 4754
Komunikaty: Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przydomowych oczyszczalni 4616
Przetargi: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 4571
Komunikaty: Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4538
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4462
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 4315
Przetargi: Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich... 4302
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4282
Komunikaty: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT 4215
Przetargi: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo 4207
Przetargi: Przebudowa chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne,... 4199
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO 4164
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie 4072
Komunikaty: Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą 4068
Komunikaty: Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi do... 3949
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3932
Przetargi: WÓJT GMINY WIŚNIEWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 3902
Komunikaty: Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego... 3865
Przetargi: Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka,... 3516
Komunikaty: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08 3509
Jednostki podległe: Instytucje kultury 3436
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3415
Komunikaty: Komunikat Wójta Gminy Wiśniewo 3342
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 3238
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3226
Komunikaty: OGŁOSZENIE 3210
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3200
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 3018
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2977
Komunikaty: O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań... 2935
Przetargi: Wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu gminy Wiśniewo 2927
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 2914
Zakładki: Skrzynka Podawcza 2908
Oświadczenia majątkowe: rok 2003 2876
Przetargi: Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej... 2875
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach 2871