Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wiśniewo
http://wisniewo.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 222008
Organy: Rada Gminy 87193
Organy: Wójt 78582
Osoby: 62236
Rejestr zmian 29471
Statystyka 18459
Stanowiska 15982
Dane główne 7640
Redakcja biuletynu 5842
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 5537
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 5356
Jednostki podległe: Oświata 5075
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 4996
Oferty inwestycyjne: Strefa gospodarcza"7" 4687
Komunikaty: Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przydomowych oczyszczalni 4569
Przetargi: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 4528
Komunikaty: Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4459
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4405
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4234
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 4234
Przetargi: Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich... 4222
Komunikaty: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT 4143
Przetargi: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo 4137
Przetargi: Przebudowa chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne,... 4136
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO 4109
Komunikaty: Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą 4010
Komunikaty: Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi do... 3903
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3877
Przetargi: WÓJT GMINY WIŚNIEWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 3852
Komunikaty: Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego... 3811
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie 3689
Przetargi: Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka,... 3456
Komunikaty: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08 3425
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3362
Komunikaty: Komunikat Wójta Gminy Wiśniewo 3272
Jednostki podległe: Instytucje kultury 3176
Komunikaty: OGŁOSZENIE 3152
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3151
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 2999
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 2992
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2936
Komunikaty: O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań... 2834
Przetargi: Wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu gminy Wiśniewo 2821
Przetargi: Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej... 2800
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 2791
Aktualności: Kalendarz imprez sportowych LZS w Gminie Wisniewo w 2005 roku 2778
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 2722
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach 2695
Jednostki podległe: Zespół Szkół im. Franciszka Ruska w Wiśniewie 2677