Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wybór najlepszej oferty

Komunikaty

Wybrano najlepsza ofertę na odbiór odpadów komunalnych w UG Wiśniewo.

czytaj więcej o Wybór najlepszej oferty »

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

Komunikaty

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie zawiadamia społęczeństwo, że w dniu 24 lutego 2015 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/70/2015,...

czytaj więcej o Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie »

Prośba o uzgodnienie warunków wykorzystania istniejących dwóch hal: techniczno - transportowej i przemysłowej instalacji mechanicznego rozdrabniania odpadów

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwraca się z prośba...

czytaj więcej o Prośba o uzgodnienie warunków wykorzystania istniejących dwóch hal: techniczno - transportowej i przemysłowej instalacji mechanicznego rozdrabniania odpadów »

Odwołanie do SKO

Komunikaty

Stosownie do art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z pozn. zm.) przesyłam w załączeniu odwołanie Pani Zofii Koźlakiewicz zam. Kunki 2

czytaj więcej o Odwołanie do SKO »

Decyzja

Komunikaty

Decyzja odmowna na wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 24 kurnikow do sciółkowego chowu drobiu w miejscowości Kosiny Kapiczne.

czytaj więcej o Decyzja »

Zawiadomienie

Komunikaty

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 24 kumików do sciółkowego chowu drobiu....

czytaj więcej o Zawiadomienie »

Realizacja: IDcom-web.pl