Urząd Gminy Wiśniewo

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XVII/80/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiśniewo na lata 2016-2020.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/80/16 »

Uchwała Nr XVII/79/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/79/16 »

Uchwała Nr XVII/78/16

Uchwały Rady

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/78/16 »

Uchwała Nr XVII/77/16

Uchwały Rady

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfy za odprowadzanie ściekow na terenie Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/77/16 »

Uchwała Nr XVII/76/16

Uchwały Rady

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/76/16 »

Uchwała Nr XVII/75/16

Uchwały Rady

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/75/16 »

Uchwała Nr XVI/74/16

Uchwały Rady

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/74/16 »

Uchwała Nr XVI/73/16

Uchwały Rady

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/73/16 »

Uchwała Nr XVI/72/16

Uchwały Rady

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/72/16 »

Uchwała Nr XVI/71/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/71/16 »

Realizacja: IDcom-web.pl